Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy działki, należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy skierowany do Wójta Gminy.
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Gospodarczego

Pokój nr 11, I – piętro
tel. (015) 897 13 06 wew. 37

Opłaty

Za wydanie decyzji – 107 zł na podstawie cz. I, kol 3, pkt. 8, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r poz. 1282 z zm./.

Płatne w pokoju Nr 1 /parter/ lub na konto urzędu gminy Harasiuki (BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001)

Termin i sposób załatwienia

Czas załatwienia sprawy – 1 miesiąc.

Podstawa prawna

Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniuy przestrzennym /Dz.U. z 2012r poz. 647 z zm./

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2250
12 grudnia 2014 11:04 Gabriel Waliłko - Aktualizacja danych sprawy.
03 listopada 2009 13:46 Waldemar Kuś - Dodanie załącznika.
20 października 2008 13:27 Irena Pawęzka - Aktualizacja danych sprawy.