Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXVIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXVIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 22 maja 2017r. o godz. 15 40 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania...

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 27 marzec 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja na temat bezpieczeństwa,...

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie przepisów prawa oświatowego informuję, że Rada Gminy w Harasiukach podjęła w dniu 13 lutego 2017 r. uchwałę Nr XXVI/121/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W załączeniu w/w uchwała.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE OSOBY DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie...

Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze Osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie...

ZAPROSZENIE NA XXVI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXVI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 13 luty 2017r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja o wysokości średnich...

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w celu wyboru sołtysa w sołectwie GÓZD.

Harasiuki, dn. 2017.01.24. OR.II.0041.1.2017 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 17 lutego 2003 r. /Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 26, poz. 477/ z w o ł u j ę zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa w sołectwie GÓZD. Zebranie odbędzie...

Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze Osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie...

ZAPROSZENIE NA XXV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...