Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXXI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący...

ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 14 lipiec 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

Informacja o otwarciu ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W HARASIUKACH” Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U....

ZAPROSZENIE NA XXIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXIX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXVIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXVIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 22 maja 2017r. o godz. 15 40 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania...

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 27 marzec 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja na temat bezpieczeństwa,...

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie przepisów prawa oświatowego informuję, że Rada Gminy w Harasiukach podjęła w dniu 13 lutego 2017 r. uchwałę Nr XXVI/121/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W załączeniu w/w uchwała.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE OSOBY DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie...

Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze Osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie...

ZAPROSZENIE NA XXVI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXVI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 13 luty 2017r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja o wysokości średnich...