Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 6 kwiecień 2016r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...

ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu11 marca 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 1a. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. 2. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...

Koordynacja Systemu Zabezpieczenia Społecznego

Dnia 1 maja 2010r. weszły w życie nowe rozporządzenia Nr 883/2004 oraz Nr 987/2009 zastępujące rozporządzenia Nr 1408/71 oraz nr 574/72 co do zasad postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Nowe rozporządzenia dotyczą krajów Unii Europejskiej a także Szwajcarii...

ZAPROSZENIE NA XIV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XIV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 10 luty 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja o badaniu sprzętu do stosowania...

SZANOWNY PRODUCENCIE ROLNY

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym dla rolników i producentów artykułów rolno – spożywczych z terenu województwa podkarpackiego zainteresowanych uczestnictwem w działaniach realizowanych przez ARR oraz innych instytucji okołorolniczych. Spotkanie...

UWAGA! HODOWCY BYDŁA, OWIEC, KÓZ

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W NISKU PRZYPOMINA, ŻE: „POSIADACZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NATYCHMIAST INFORMUJE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA BYDŁA,OWIEC LUB KÓZ" OBOWIĄZEK TEN WYNIKA Z ART. 42 UST.1A USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004r O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT(...