Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UWAGA! Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485). W związku z powyższym,...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr189 poz.1598...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr189 poz.1598...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz.1598 z późn. zm.). Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej...

INFORMACJA

INFORMACJA Wójt Gminy Harasiuki informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu Gminy Harasiuki, realizujących zadanie własne Gminy w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Harasiuki postanowił...

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Fn. II.3055.1.2015 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. I Termin składania wniosków od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmują...