Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA dla Mieszkańców Gminy Harasiuki dotycząca spalania odpadów.

INFORMACJA dla Mieszkańców Gminy Harasiuki dotycząca spalania odpadów.

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wyprawka szkolna 2014

Warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” W związku z podpisaniem dnia 31 lipca 2014 roku uchwały nr 144/2014 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów...

Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

II termin składania wniosków od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Faktury stanowiące dowód zakupu obejmują okres od 1 lutego 2014 r do 31 lipca 2014 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł z 1 ha użytków rolnych. Środki wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach: ...

ZAPROSZENIE NA XLIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLIX SESJA VI kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania...

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - niniejszym zawiadamiam, że od dnia 05 do 16 maja 2014 r. udostępniony jest do wglądu spis wyborców osób, którym przysługuje prawo wybierania na obszarze Gminy Harasiuki w wyborach do Parlamentu...