Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

II termin składania wniosków od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Faktury stanowiące dowód zakupu obejmują okres od 1 lutego 2014 r do 31 lipca 2014 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł z 1 ha użytków rolnych. Środki wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach: ...

ZAPROSZENIE NA XLIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLIX SESJA VI kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania...

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - niniejszym zawiadamiam, że od dnia 05 do 16 maja 2014 r. udostępniony jest do wglądu spis wyborców osób, którym przysługuje prawo wybierania na obszarze Gminy Harasiuki w wyborach do Parlamentu...

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Fn. II.3010.1.2014 Wójt Gminy Harasiuki informuje Wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. termin składania wniosków od 1 lutego 2014r. do 28 lutego 2014r. Faktury stanowiące dowód zakupu obejmują okres od 1 sierpnia 2013r....