Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory"

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory"

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 lipca 2018r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 lipca 2018r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w...

Komunikat o przydatności wody do spożycia.

KOMUNIKAT Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach W związku z pogorszeniem się jakości wody z wodociągu Sieraków, w zakresie bakterii grupy coli, informujemy mieszkańców miejscowości Harasiuki, Derylaki, Łazory, Rogóźnia i Banachy, że w dniach od 27 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 r. została wprowadzona dezynfekcja...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 czerwca 2018r o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 czerwca 2018r o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o zawieszeniu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o zawieszeniu postępowania administracyjnego