Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 27 września 2010 r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania dowodowego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 września 2010r zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu postanowienia w dniu 24 września 2010 r. znak RRG.IV.7624/4/10, przez Wójta Gminy Harasiuki...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 września 2010 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

RRG.II.7334/5/2010 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 września 2010 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia15 września 2010 r. o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 września 2010r Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu postanowienia w dniu 2 września 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-20/4/10/jg, przez Regionalnego...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia15 września 2010 r. o wydaniu postanowienia przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 września 2010r Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu postanowienia w dniu 1 lipca 2010 r. znak SNZ.465-50/10, przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu przez Wójta Gminy Harasiuki w dniu 9 września 2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Harasiuki, dnia 2010-09-09 RRG.IV.7624/7/10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że na wniosek z dnia 27 sierpnia 2010 r znak L.dz.2744/10 Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej „CERAMIKA...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 sierpnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn. zm./ oraz art....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 lipca 2010 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 lipca 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 16 lipca 2010r...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 lipca 2010r Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 85 ust. 3 Ustawy...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zebrania materiału dowodowego.

Harasiuki, dnia 2010-07-07 RRG.IV.7624/1/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Wójt Gminy...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Harasiuki, dnia 2010-07-07 RRG.IV.7624/1/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie w dniu 6 lipca 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-9/10/gz,...