Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2010r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 maja 2010r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 maja 2010 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 24 maja 2010 r została wydana decyzja...

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Harasiuki z dnia 24 maja 2010r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 maja 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 18 maja 2010r znak:...

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach , 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza że w okresie od 5 maja 2010 r. do 4 maja 2011 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 1. Rodzaj...

INFORMACJA - wniosek o świadczenia rodzinne

INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 23 listopada 2003r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w przypadku: - złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 lipca 2008r. świadczenia rodzinne wypłaca...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dn. 12 maja 2008 r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 maja 2008 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 r. z późn. zm.) oraz art....