Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 20.09.2016 r zostało...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 11 października 2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Harasiuki na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku”

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 11 października 2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Harasiuki na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 września 2016r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Łazory”.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778 ) Zawiadamiam że w dniu 21 września 2016 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 września 2016r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska”

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778 ) Zawiadamiam że w dniu 21 września 2016 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta...

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby: Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 września 2016r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) Zawiadamiam że w dniu 08.09.2016 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 05 września 2016r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) Zawiadamiam że w dniu 01.09.2016 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 1 września 2016r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Harasiuki na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 1 września 2016r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Harasiuki na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023.

OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj”

OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj” Obwieszczenie I Obwieszczenie II