Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY HARASIUKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Lp. Budynek Adres Pow. m2 KW Forma najmu Cena Zasady aktualizacji opłat 1. Lokal w budynku „Pawilonu handlowego” Harasiuki 122E,37-413 Harasiuki , działalność handlowa 37,5 m2 KW 24658 Nr dz. 102/11 Przetarg nieograniczony 7,50 zł/m2 netto Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wydany...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 06 kwietnia 2016 r...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 19 kwietnia 2016r. znak OS.6220.4.2016 w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 19 kwietnia 2016r. znak OS.6220.4.2016 w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"