Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 05 września 2016r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 778) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) Zawiadamiam że w dniu 01.09.2016 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 1 września 2016r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Harasiuki na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 1 września 2016r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Harasiuki na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023.

OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj”

OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj” Obwieszczenie I Obwieszczenie II

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2016-07-29 w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. II Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmuj okres od 1 lutego 2016 r do 31 lipca 2016...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie realizacji inwestycji przez stronę Słowacką pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice”

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie realizacji inwestycji przez stronę Słowacką pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice”

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 lipca 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 lipca 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18 lipca 2016r. znak RRG-IV.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w gminie Harasiuki”, zlokalizowanego na działkach...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj”

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 lipca 2016 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 11.07.2016 r zostało...