Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 lipca 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 lipca 2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18 lipca 2016r. znak RRG-IV.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w gminie Harasiuki”, zlokalizowanego na działkach...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj”

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nisko – Biłgoraj”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 lipca 2016 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 11.07.2016 r zostało...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 lipca 2016 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 23.06.2016 r zostało...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

RRG.II.6733.1.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 14 czerwca 2016 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 14...

Trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas krajowego ćwiczenia Anakonda 16

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas krajowego ćwiczenia Anakonda 16 2016-06-06, Poniedziałek W dniach 7-9 czerwca br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie „Anakonda 16” . Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 03 czerwca 2016r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) Zawiadamiam że w dniu 02.06.2016 r. dokonano uzgodnień projektu...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY HARASIUKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Lp. Budynek Adres Pow. m2 KW Forma najmu Cena Zasady aktualizacji opłat 1. Lokal w budynku „Pawilonu handlowego” Harasiuki 122E,37-413 Harasiuki , działalność handlowa 37,5 m2 KW 24658 Nr dz. 102/11 Przetarg nieograniczony 7,50 zł/m2 netto Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wydany...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"