Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2016 r poz. 23 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 06 kwietnia 2016 r...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 19 kwietnia 2016r. znak OS.6220.4.2016 w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 19 kwietnia 2016r. znak OS.6220.4.2016 w sprawie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Harasiuki na rozwój sportu w 2016r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Harasiuki na rozwój sportu w 2016r. Kluby sportowe działające na terenie Gminy Harasiuki mogą ubiegać się o dotację w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz. U. z 2014r.,...