Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2015 r. dotyczącego budowy przez stronę ukraińską tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2015 r. dotyczącego budowy przez stronę ukraińską tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2015 r. dotyczącego postępowania transgranicznego w sprawie OOŚ budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2015 r. dotyczącego postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2015 r. dotyczącego budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 8 stycznia 2015 r, znak RRG-IV.6220.9.2014 w spraie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 8 stycznia 2015 r, znak RRG-IV.6220.9.2014 w spraie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawię wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn: „Podział działki i budowa 14 budynków: mieszkalnych i gospodarczo-garażowych na nowo wydzielonych działkach w miejscowości...

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 7 stycznia 2015 r, znak RRG-IV.6220.9.2014 w spraie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 7 stycznia 2015 r, znak RRG-IV.6220.9.2014 w spraie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Podział działki i budowa 14 budynków: mieszkalnych i gospodarczo-garażowych na nowo wydzielonych działkach w miejscowości...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 31 grudnia 2014 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa napowietrzno- kablowej linii energetycznej...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Kluby sportowe działające na terenie Gminy Harasiuki mogą ubiegać się o dotację w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz. U. z 2014r., poz. 715/ oraz uchwały Nr XLVIII/241/10 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 grudnia 2014 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 22 grudnia 2014 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwutorowej linii kablowej WN-110 kV...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE o rozpoczęciu ponownej konsultacji społecznych projektów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE o rozpoczęciu ponownej konsultacji społecznych projektów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008