Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) ogłaszam co następuje: 1. Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 2707/1 o pow. 0,15 ha położona w obrębie: Huta Stara 2. Ogłoszenie...

OGŁOSZENIE o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. II Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmuj okres od 1 lutego 2015 r do 31 lipca 2015...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 lipca 2015 r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 lipca 2015 r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015r., poz. 318/ podaję do publicznej wiadomości, że na obszarze Gminy Harasiuki na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...

OGŁOSZENIE dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Harasiuki informuje wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki w związku z wątpliwościami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, iż zwrot podatku akcyzowego dotyczy jedynie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710...

OGŁOSZENIE w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w miejscowości Huta Krzeszowska ul. Długa 1

Wójt Gminy Harasiuki uprzejmie informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym, położonym w miejscowości Huta Krzeszowska ul. Długa 1 /budynek apteczny/, znajdujący się na piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni 62 m2. Lokal powyższy wyposażony jest w następujące urządzenia...

OGŁOSZENIE w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie Uchwały nr V/18/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza, że w okresie od 5 maja 2015 r. do 4 maja 2016 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2015 r. dotyczącego budowy przez stronę ukraińską tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2015 r. dotyczącego budowy przez stronę ukraińską tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.