Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Mieszkańcy GMINY HARASIUKI Informuję, że w dniu 23 maja 2017r. (wtorek) w godzinach 13:00 i 13:15 zostaną uruchomione syreny alarmowe w związku z przeprowadzeniem powiatowego /w ramach wojewódzkiego/ treningu systemu wykrywania i alarmowania. Szef Obrony Cywilnej Gminy /-/ Henryk BŹDZIUCH W ó j t

Spotkanie informacyjne organizowane przez LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Wójt Gminy Harasiuki informuje, że w dniu 25.05.2017 r / czwartek / ogodź. 13 oo w Gminnym Ośrodku Kultury wHarasiukach odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Celem spotkania będzie omówienie zasad naboru wniosków na dofinansowanie realizacji operacji w...

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie Uchwały nr XXVII/123/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza, że w okresie od 5 maja 2017 r. do 4 maja 2018 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku

Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.(jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm), w związku z art. 78b ust. 2 i 3 ogłaszam podstawowe kwoty dotacji dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych dotowanych z budżetu Gminy Harasiuki oraz statystyczną liczbę uczniów szkół podstawowych...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art.131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ) Zawiadamiam że w dniu 8 marca 2017 r. wpłynęło odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm./ zawiadamia się, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, został wywieszony na 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, w dniach od 10 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.30 i WOOŚ.4200.13.2016.AH.31

OBWIESZCZENIA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2017 roku, znak WOOŚ.4200.13.2016.AH.30 i WOOŚ.4200.13.2016.AH.31

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...