Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 maja 2017 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego  / t. j. Dz. U z 2016 r  poz. 23 /  oraz art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca  2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2016 r  poz. 778 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości 

 

że w dniu 24.05.2017 r  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem”. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr  427, 409, 235/1 położonych w obrębie w miejscowości Krzeszów Górny . 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-05-30
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomir Pintal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2017 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 209
30 maja 2017 12:38 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)