Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 Lipca 2017r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( j. t. Dz. U. z 2016 r  poz. 778 z późń. zm. )

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 11 lipca 2017 r  została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem”. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr  427, 409, 235/1 położonych w obrębie w miejscowości Krzeszów Górny.

 

W terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości , w Urzędzie Gminy Harasiuki - Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy.

W tym samym terminie przysługuje  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

 

 

 

WÓJT GMINY

Henryk Bździuch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2017 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 114
12 lipca 2017 12:20 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2017 12:19 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)