Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO urzędnicze ds. ewidencji ludności i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agata Derylak zam. Derylaki. Uzasadnienie dokonanego wyboru: z dwuetapowego postępowania kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wykazała się dobrą znajomością wymaganych przepisów, w związku z czym...

Wójt Gminy Harasiuki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZADNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.ewidencji ludności iarchiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Spraw Obywatelskich Ilość stanowisk : 1 Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy Miejsce wykonywania pracy : Urząd Gminy Harasiuki Wymagania: 1/ określenie...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Harasiukach w wymiarze ¼ etatu

Wójt Gminy Harasiuki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Artur SIEK zam. Derylaki. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku ogłoszonego naboru w dniu 8 października 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy Kierownika USC zgłosił się jeden kandydat. Dokumenty aplikacyjne...

Regulamin naboru

Regulamin naboru