Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Harasiuki, dnia 2018-05-23 RRG.III.2710.2.2018 I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GMINA HARASIUKI 37 – 413 Harasiuki 112A Harasiuki, dnia 2018-05-18 RRG.III.2710.2.2018 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „ Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap III w miejscowosci Rogóźnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie...

Odbiór odpadów komunalnych od właściieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady...

Przetarg na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2018-05-10 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych...

Przetarg na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 D powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2018-05-10 o godz. 930 w siedzibie Zakładu Usług...

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach na podstawie § 6 Regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Nr 2 z dnia 16 kwietnia 2014r....

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 12 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 D powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 930 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 12 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...