Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: dz. nr 232 o pow. 1,43 ha położona...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: I Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: dz. nr 1/2 o pow. 0,70 ha położona...

Informacja o wynikach wyboru asystenta rodziny w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach informuje, że zostało zakończone postepowanie- nabór na asystenta rodziny w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na umowę zlecenie w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 listopada...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs zawodowy

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na zrealizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” współfinansowanego za środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie długopisów

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na zrealizowanie zlecenie wykonania 100 sztuk długopisów i 6 pakietów dla uczestników projektu ( kubek, pendrive) w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” współfinansowanego za środków Uni Europejskiej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycieczka

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na zrealizowanie wycieczki dla uczestników projektu w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” współfinansowanego za środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na zrealizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” współfinansowanego za środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Doradca zawodowy

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na zrealizowanie warsztatów z doradcą zawodowym dla uczestników projektu w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” współfinansowanego za środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie długopisów

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

Zaproszenie do złożenia oferty - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...