Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - OPS

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro Ośrodek Pomocy Społecznej 37 – 413 Harasiuki 112A ZAPYTANIE OFERTOWE 2/12 W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój...

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2012-05-22 o godz. 1000 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Świetlicy wiejskiej” w Nowej Wsi

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg nieograniczony – licytację na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Świetlicy wiejskiej” w Nowej Wsi, powierzchnia użytkowa pomieszczeń 53,5 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2012-05-22 o godz. 1100 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 maja 2012 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ §...

Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 maja 2012 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz §...

Przetarg nieograniczony/licytacja/ na sprzedaż samochodu marki DAIMLER BENZ , model LAF 911/32, rok produkcji 1975

Wójt Gminy Harasiuki, 37-413 Harasiuki 112 a jako sprzedający ogłasza przetarg nieograniczony/licytację/ na sprzedaż samochodu marki DAIMLER BENZ , model LAF 911/32, rok produkcji 1975 nr rej. RNI-98HN, stan techniczny - uszkodzony. Cena wywoławcza samochodu 11 100,00 zł Minimalne postąpienie 100 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZOS

Harasiuki, dn. 02-04-2012 r. ZOS.2611.1.3.3.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Harasiukach działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź.zm), informuje, że przetarg...

Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych p.n. "Rozwijamy Skrzydła"

Harasiuki, 23-03-2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych p.n. "Rozwijamy Skrzydła" W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców cytuję: "Pytania...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a...