Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZOS

Harasiuki, dn. 02-04-2012 r. ZOS.2611.1.3.3.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Harasiukach działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź.zm), informuje, że przetarg...

Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych p.n. "Rozwijamy Skrzydła"

Harasiuki, 23-03-2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych p.n. "Rozwijamy Skrzydła" W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców cytuję: "Pytania...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a...

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych p.n. Rozwijamy Skrzydła

Harasiuki: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych p.n. Rozwijamy Skrzydła Numer ogłoszenia: 88070 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Harasiuki, 21-03-2012 r. ZOS.2611.1.2.4.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych p.n. "Rozwijamy Skrzydła" NR REFERENCYJNY...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a...

Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Wójt Gminy Harasiuki odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych nr dz. 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 położone w obrębie Nowa Wieś, gmina Harasiuki ogłoszony w Biuletynie Informacji...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 marca 2012 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz...

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych p.n. Rozwijamy Skrzydła

Harasiuki: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych p.n. Rozwijamy Skrzydła Numer ogłoszenia: 63500 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

ZOS.2611.1.1.5.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych p.n. "Rozwijamy Skrzydła" NR REFERENCYJNY ZAMÓWIENIA:...