Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych p.n. Rozwijamy Skrzydła

Harasiuki: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych p.n. Rozwijamy Skrzydła Numer ogłoszenia: 48596 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Harasiuki, 2012.01.23. RRG.III 272.1.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia...

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup materiałów biurowych w 2012r. - OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach 37-413 Harasiuki 112a ZAPYTANIE OFERTOWE 1.2012 W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych 1. Zamawiający Ośrodek...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 005

Wójt Gminy Harasiuki, 37-413 Harasiuki 112 a jako sprzedający ogłasza przetarg nieograniczony/licytację/ na sprzedaż samochodu marki JELCZ 005 na podwoziu STAR 244L/1T, rok produkcji 1982 nr rej. TGR-9780, przebieg 26952 km, stan techniczny niesprawny – niekompletny. I. Cena wywoławcza samochodu 2000,00 zł II. Minimalne postąpienie...

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2009 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 stycznia 2009 r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 stycznia 2009 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2008 r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2008 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn....

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 sierpnia 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s...