Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.”Remont ciągu dróg w miejscowości Huta Krzeszowska, ul. Słoneczna w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 389/1 i 390/2, ul. Spokojna w km 0 + 000-0+116 dz. nr ewid. 811, ul. Wąska w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 396/5, 397, ul. Ks. Mulawy w km 0 + 000-0+245 dz. nr ewid. 412”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ) Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.”Remont ciągu dróg w miejscowości Huta Krzeszowska, ul. Słoneczna...

Remont ciągu dróg w miejscowości Huta Krzeszowska

Harasiuki: Remont ciągu dróg w miejscowości Huta Krzeszowska, ul. Słoneczna w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 389/1 i 390/2, ul. Spokojna w km 0 + 000-0+116 dz. nr ewid. 811, ul. Wąska w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 396/5, 397, ul. Ks. Mulawy w km 0 + 000-0+245 dz. nr ewid. 412 Numer ogłoszenia: 122702 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016 ...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 maja 2016 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: 1. Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 192/1 o pow. 0,30 ha położona w obrębie:...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) o g ł a s z a m co następuje: 1. Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości: - dz. nr 871/3 o pow. 0,1506 ha położona w obrębie:...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 luty 2016r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.

Nr działki Pow. działki ha KW Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Terminy wnoszenia opłat 209/5 0,2708 TB1N/00067449/2 Nieruchomość położona w miejscowości Harasiuki zabudowana zabudową rekreacyjno-wypoczynkową Nie objęta miejscowym planem zagospodarow. przestrzennego. W...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 grudnia 2015 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...