Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o otwarciu ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W HARASIUKACH” Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U....

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro. Zamawiający : Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na : „ Przebudowę drogi dojazdu rolnego - wewnętrznej od km 0 + 000 do km 0+233,46 w miejscowości Łazory.” Opis przedmiotu...

ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

Przetarg nieograniczony na „Modernizacje instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Harasiukach”

Ogłoszenie nr 531167-N-2017 z dnia 2017-06-12 r. Zespół Szkół w Harasiukach: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Harasiukach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 23 maja 2017r. w sprawie przetargu ustnego na na wynajem lokalu użytkowego.

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokum użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112E/2, lokal o pow. 37,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2017-06-02 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 23 maja 2017r. w sprawie przetargu ustnego na na wynajem lokalu użytkowego.

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokum użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112E/2, lokal o pow. 52,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2017-06-02 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie przetargu ustnego na na wynajem lokalu użytkowego.

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony - na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego" w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2017-04-18 o godz. 1300 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza 1 m...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie przetargu ustnego na na wynajem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony - na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego" w Harasiukach, 37 - 413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m . przetarg odbędzie się w dniu 2017-04-18 o godz. 1400 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena wywoławcza...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...