Przetargi

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska i miejscowości Rogoźnia – etap II ”

Działając  na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania  pn. „Rozbudowa sieci  wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska i miejscowości Rogoźnia – etap II ”  dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę :

INSTAL-TECH”

Łukasz Serafin Lipiny Dolne 134A

23 – 423 Potok Górny

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca w wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty :

Lp.

Nazwa

i adres wykonawcy

Cena

brutto

  • oferty /zł /

Kryterium

cena 100%

(liczba pkt).

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. Z o.o. 37 – 400 Nisko ul. Nowa 30 J

 

Zad. I – 42 606,84

Zad. II - 64 713,26

Łącznie - 107 320,10

 

71,75

 

71,75

2.

Przedsiębiorstwo produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz 37 – 127 Krzemienica 333

 

Zad. I – 48 339,55

Zad. II – 47 344,13

Łącznie -  95 683,68

 

80,47

 

80,47

3.

 

SANITEX Sp. z o.o. 37 – 204 Tryńcza 120

 

Zad. I – 55 641,89

Zad. II – 61 873,27

Łącznie - 117 515,16

 

 

65,52

 

65,52

4.

Usługi Sprzętem Zmechanizowanym Krzysztof Filipiuk

Majdan Borowski 24,

24 – 350 Chodel

 

Zad. I – 43 040,01

Zad. II – 44 661,86

Łącznie - 87 701,87

 

87,80

 

87,80

5.

INSTAL-TECH Łukasz Serafin

Lipiny Dolne 134, 23 - 423 Potok Górny

 

Zad. I – 39 000,02

Zad. II – 38 000,00

Łącznie - 77 000,02

 

100

 

100

6.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o.  37 – 403 Pysznica ul. Wolności 295

 

Zad. I – 49 540,99

Zad. II – 54 936,11

Łącznie – 104 477,10

 

 

 

73,70

 

73,70

     

/-/ Henryk Bździuch

Wójt Gminy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-11-22
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2016 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 342
22 listopada 2016 11:45 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)