Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 10.10.

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia : 294 000,00 zł,
  2. Wykaz ofert złożonych w terminie, wraz z informacją  na temat ceny, terminu wykonania zamówienia,  warunków płatności.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

 

Zestawienie  informacji odczytanych podczas sesji otwarcia ofert :

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin płatności

Termin wykonania zamówienia

1

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

217 728,00

30 dni

01.01.2017-30.06.2018

 

Wójt  Gminy

/-/ Henryk Bździuch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-12-19
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2016 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 313
19 grudnia 2016 11:10 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)