Przetargi

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający informuję, że w prowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia  pn.”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki” ,  dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez :

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Krzeszowie

ul. Biłgorajska 16

37 – 418 Krzeszów

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca  spełnił  wszystkie wymagania formalne  Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  spełnił warunki udziału w postepowaniu a w kryterium oceny oferty uzyskał 100 punktów.

Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą  złożoną w niniejszym postępowaniu .

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena

 

Liczba pkt. w kryterium termin płatności

 

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o.
w Krzeszowie
ul. Biłgorajska 16
37 – 418 Krzeszów

 

 

60

 

40

 

100

                                                                                                           

/-/ Henryk Bździuch

Wójt  Gminy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-12-22
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2016 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 290
22 grudnia 2016 09:33 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)