Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017.

Na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm. )  Wójt Gminy Harasiuki  przedstawia :


Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

1.

Wykonanie dokumentacji na wykonanie odwiertu studni głębinowej w Sierakowie.

usługa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

40 000,00 

II  kwartał  2017

2.

Dobudowa odcinków sieci wodociągowej

usługa + robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

95 000,00 

II kwartał 2017

3.

Budowa drogi na osiedlu w Sierakowie

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

90 000,00 

III kwartał 2017

4.

Modernizacja ul. Piaskowej w Hucie Krzeszowskiej

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

18 000,00 

III kwartał 2017

5.

Wykonanie budynku gospodarczego wraz z szatnią przy boisku w Hucisku - projekt

usługa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

12 676,38 

III kwartał 2017

6.

Wykonanie projektów systemu kanalizacji dla wybranych miejscowości

usługa

przetarg nieograniczony

200 000,00 

II kwartał 2017

7.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów

robota budowlana

przetarg nieograniczony

230 000,00 

I kwartał 2017

8.

Wykonanie projektu budowlanego OZE w budynkach komunalnych gminy

usługa

art. 4 pkt. 8 ustawy PZP

27 000,00 

I kwartał 2017

9.

Wykonanie oświetlenia przy drodze  Hucisko Kolonia

usługa + robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

7 000,00 

III kwartał 2017

10.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łazorach

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

22 537,86 

I kwartał 2017

11.

Plac zabaw w miejscowości Huta Nowa

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

16 195,40 

I kwartał 2017

12.

Rozbudowa świetlicy w miejscowości Kusze

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

8 938,44 

III kwartał 2017

13.

Placu zabaw w miejscowości Półsieraków

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

8000,00 

I kwartał 2017

14.

Budowa świetlicy w miejscowości Rogoźnia

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

10 088,94 

III kwartał 2017

15.

Budowa świetlicy w miejscowości Ryczki

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

8 407,45 

II kwartał 2017

16.

Zakup wiaty przystankowej - Derylaki

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

10 678,93 

II kwartał 2017

17.

Zakup siłowni pod chmurka - Harasiuki

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

17 499,81 

III kwartał 2017

18.

Plac zabaw w miejscowości  Nowa Wieś

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

11 132,40 

I kwartał 2017

19.

Remont świetlicy w miejscowości Banachy

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

10 413,43 

III kwartał 2017

20.

Zakup ogrodzenia i remont świetlicy w miejscowości Gózd

dostawa + robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

13 820,88 

IV kwartał 2017

21.

Zakup komputerów dla PSP w Gozdzie

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

5 000,00 

I kwartał 2017

22.

Zagospodarowanie placu (działka Nr 110/9) w miejscowości Harasiuki.

dostawa + robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

12 000,00 

II kwartał 2017

23.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Hucie Krzeszowskiej

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

1 971,37 

I kwartał 2017

24.

Zakup wyposażenia do świetlicy- remont placu w miejscowości Huta Podgórna

dostawa + robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

14 838,41 

II kwartał 2017

25.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz garażu OSP w miejscowości Krzeszów Górny

dostawa + robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

18 909,38 

III kwartał 2017

26.

Wykonanie rowów z przepustami przy drodze gminnej w miejscowości Maziarnia.

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

8 510,91 

III kwartał 2017

27.

Orynnowanie budynku świetlicy w Maziarni

usługa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

5000,00 

I kwartał 2017

28.

Plac zabaw w miejscowości Nowa Wieś

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

11 132,40 

I kwartał 2017

29.

Przekopanie rowu od drogi Nowa Wieś- Jesiennik Stary do głównej rzeki

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

4000,00 

I kwartał 2017

30.

Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Sieraków

robota budowlana + dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

14 484,41 

II kwartał 2017

31.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szeliga

roboty budowlane

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

8 436,95 

II kwartał 2017

32.

Remont i zagospodarowanie placu w przy świetlicy w miejscowości Wólka

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

7 770,43 

III kwartał 2017

33.

Zakup pomocy naukowych dla PSP w Hucisku.

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

4000,00 

II kwartał 2017

34.

Plac zabaw w miejscowości Żuk Nowy

dostawa

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

7 551,95 

I kwartał 2017

35.

Remont świetlicy wiejskiej w  miejscowości Żuk Stary

robota budowlana

art. 4 pkt 8 ustawy PZP

11 032,93 

III kwartał 2017

36.

Wykonanie projektu budowlanego na remont drogi Huta Nowa – Huta Stara

usługa

art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.

70 000,00 

II kwartał 2017

37.

Wykonanie projektu i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy

usługa + robota budowlana

art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.

80 000,00 

II kwartał 2017

  

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Henryk Bździuch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-01-16
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2017 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 458
16 stycznia 2017 12:35 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2017 12:34 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2017 12:34 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)