Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadań : „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następujących zadań :

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia,

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 10.15.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia : 154 027,38 zł,

Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Zadanie 1 „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(waga- kryterium 60%)

Okres gwarancji
(waga - kryterium 40%)

1

Firma Usługowo-Handlowa „MAJSTER” Krzysztof Bieńko ul. Mostowa 1, 37 – 418 Krzeszów.

77 840,43 zł

5 lat

Termin wykonania zamówienia : 30 listopad 2017r,

Warunki płatności : do 30 dni.

 

Zadanie 2.”Budowa budynku z funkcja kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogóźnia”.

Nr oferty

Firma (nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy.

Cena brutto oferty (waga-kryterium 60%)

Okres gwarancji (waga-kryterium 40%).

1

Firma Usługowo-Handlowa „MAJSTER” Krzysztof Bieńko ul. Mostowa 1, 37 – 418 Krzeszów.

66 868,67 zł

5 lat

 

Termin wykonania zamówienia : 30 listopad 2017r,

Warunki płatności : do 30 dni.

 

/-/ Henryk Bździuch

Wójt Gminy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-08-25
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2017 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 158
25 sierpnia 2017 12:20 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)