Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia"

Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”, oraz „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogoźnia, najkorzystniejszą ofertę złożył  Wykonawca :

Firma Usługowo-Handlowa

„MAJSTER” Krzysztof Bieńko

ul. Mostowa 1, 37 – 418 Krzeszów

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Zadanie 1 „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusze”

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryterium ”gwarancja”

Łączna liczba punktów.

1.

Firma Usługowo-Handlowa „MAJSTER”  Krzysztof Bieńko ul. Mostowa 1, 37 – 418 Krzeszów.

60

40

100

 

Zadanie 2.”Budowa budynku z funkcja kulturalno-rekreacyjną etap II w miejscowości Rogóźnia”.

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy.

Liczba pkt w kryterium „cena”

Liczba pkt.  w kryterium ”gwarancja”

Okres gwarancji (waga-kryterium 40%).

1.

Firma Usługowo-Handlowa „MAJSTER” Krzysztof Bieńko ul. Mostowa 1, 37 – 418 Krzeszów.

60

40

100

Ponadto informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Z upoważnienia Wójta

/-/  Krzysztof Kiszka

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-08-28
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2017 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 178
28 sierpnia 2017 13:31 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2017 13:30 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2017 13:28 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)