Przetargi

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę :

 

W odniesieniu do p. 5.2.3 specyfikacji "Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca wykaże  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 2  kompleksowe  dokumentacje  polegającą  na  wykonaniu projektu budowy, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  o wartości projektu minimum brutto  100 000,00 zł  ( każdy )."

 

Proszę o odpowiedź czy warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli jeden z wymaganych projektów będzie to Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na kwotę ponad 200 000,00 zł.

 

Uprzejmie informuję :

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał dokumentację  projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na kwotę ponad 200 000,00 zł.

 

 

 

/-/ Henryk Bździuch

Wójt  Gminy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-09-29
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2017 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 174
29 września 2017 11:49 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2017 11:48 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2017 11:47 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)