Przetargi

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki. II”.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę :

 

  1. W dokumentacji przetargowej Inwestor nie załączył wystarczających informacji dotyczących części zakresu tj: koncepcji i orientacyjnych długości dla dokumentacji projektowej sieci wodociągowej odcinek Derylaki – Huta Krzeszowska łączącej sieć wodociągową zasilaną z dwóch stacji Uzdatniania Wody tj. Sieraków i Huta Krzeszowska.

    Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie materiałów, przybliżoną długość wodociągu, które pozwolą na wycenę tej części zadania.

  2. Czy w obrębie inwestycji jest przewidziane przekroczenie torów kolejowych?

  3. Koncepcja częściowo przewiduje prowadzenie kolektorów w drogach – czy Inwestor zakłada takie rozwiązania?

  4. Czy Inwestor zakłada prowadzenie sieci przez tereny Lasów Państwowych, jeśli tak, czy poczynione zostały wstępne ustalenia.

  5. Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczącej konieczności zaprojektowania przyłącza do działek 1840/1 i 1833/1 (lokalizacja działek)

uprzejmie informuję :

 

Ad. 1.

Dla opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej odcinek Derylaki-Huta Krzeszowska orientacyjna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 4,8 km,

Ad. 2

W zakresie opracowań projektowych nie ma przekroczenia torów kolejowych,

Ad.3

W wyjątkowych przypadkach inwestor dopuszcza prowadzenie kolektorów w drogach gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy. Należy jednak w jak największym zakresie zminimalizować umieszczanie kolektorów w drogach,

Ad.4

Częściowo odcinek sieci Derylaki –Huta Krzeszowska może przebiegać przez tereny Lasów Państwowych.

Ad. 5

Dla działek nr 1833/1, 1840/1 opracowywany jest plan miejscowy w którym teren ten przewidziany jest w przyszłości jako tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej. W związku z czym należy zaprojektować sieć kanalizacyjną w taki sposób aby była możliwość przyszłościowo wykonania przyłączy i wpięcia do sieci. W/wymienione działki położone są przy drodze powiatowej na odcinku Derylaki - Huta Krzeszowska.

 

/-/ Henryk Bździuch

Wójt Gminy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-09-29
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2017 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 186
29 września 2017 12:33 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2017 12:32 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)