Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 22 czerwca 2010 r w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Sieraków.

RRG.I.7210/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 czerwca 2010 r w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Sieraków. Na podstawie art. 97a pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U....

Nabór na stanowiska przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, Specjalista ds. pomocy przy opracowaniu wniosków.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 listopada 2008 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 r. z późn. zm.) oraz...

ZAPROSZENIE na XI Sesję Rady Gminy w Harasiukach

XVI SESJA V kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

Zaproszenie na spotkania-konferencje promujące wikliniarstwo

Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie „PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ” zaprasza na spotkania-konferencje promujące wikliniarstwo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

KOMUNIKAT Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2008 r., dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu...

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC STACJONARNA: * Dom Samotnej Matki * Schronisko dla Bezdomnych Kobiet Ul. Rzeszowska 35 37 - 420 Rudnik nad Sanem e-mail: oikrudnikns@wp.pl Tel: 0-15/ 649-21-86; Kom: 667-033-511 Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00 Nie staramy się wyciszyć problemu....