Rejestry i ewidencje

Wybierz rok

Rejestr petycji

REJESTR PETYCJI W GMINIE HARASIUKI Nr petycji/liczba dziennika Data złożenia Forma złożenia /pisemna, e-pułap, e-mail/ Przedmiot petycji Treść petycji/ skan Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję* Podmiot rozpatrujący petycję Przekazanie wg. właściwości Przewidywany termin załatwienia petycji Sposób...