Zaświadczenie o stanie majątkowym.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zaświadczenie o stanie majątkowym należy:
- złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia oraz podanie gdzie będzie przedkładane.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat finansowy
Pokój nr 1 (parter)
tel. (015) 879 13 06 wew. 41

Opłaty

1) Zaświadczenia nie podlegające opłacie skarbowej:

- w sprawach świadczeń socjalnych
- w sprawach ubezpieczenia ZUS, KRUS
- w sprawach alimentacyjnych
- w sprawach nauki, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia

2) Zaświadczenia podlegające opłacie skarbowej:

- zaświadczenie o zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych – opłata skarbowa – 21 zł
- pozostałe zaświadczenia – opłata skarbowa – 17 zł


Aby otrzymać zaświadczenie podlegające opłacie skarbowej należy przedłożyć dowód wpłaty opłaty skarbowej, płatny gotówką w kasie Urzędu Gminy w Harasiukach lub przelewem na konto BS Biłgoraj o/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 306 a i 306 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2012, poz. 749 z zm./

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5258
17 grudnia 2014 09:33 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
14 października 2008 08:37 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
14 października 2008 08:33 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.