Składanie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Kod RWA

3055

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku zawiera:

- Imię i nazwisko
- numer identyfikacji podatkowej
- numer PESEL, numer dowodu osobistego
- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych
- pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego
- nr rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat finansowy
Pokój nr 1 (parter)
tel. (15) 879 13 06 wew. 41

Opłaty

wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

od 1 luty do 28 luty 2017r., oraz 1 sierpień do 31 sierpień 2017. w terminie jednego miesiąca po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej /jt.Dz. U. z 2015r. poz. 1340/

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki w okresie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006r art. nr 6 ust. 5 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (j.t.Dz. U. z 2015r.  poz. 1340) powinien:
- w terminie od 1 luty do 28 luty złożyć wniosek do Wójta Gminy Harasiuki wraz z załączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 28 lutego
- w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia złożyć wniosek wraz z załączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 luty do 31 lipca w ramach kwoty zwrotu podatku określonego na bieżący rok.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz. U. z 2013r. Nr 789/Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- 2-30 kwietnia w przypadku I wniosku
- 2-30 października w przypadku II wniosku

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-01-04
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2008 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2430
04 stycznia 2017 12:14 Gabriel Waliłko - Aktualizacja danych sprawy.
04 stycznia 2017 12:05 Gabriel Waliłko - Dodanie załącznika.
04 stycznia 2017 12:00 Gabriel Waliłko - Usunięcie załącznika.