Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 września 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s z...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ”

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ" z siedzibą w Racławicach, ul. Rudnicka 15, 37 - 400 Nisko. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru...