Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Stosownie do art. 97a pkt. 1 w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i n f o r m u j ę o zamiarze dokonania...

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II

W dniu 2 maja 2010r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II. Pomnik powstał z inicjatywy proboszcza parafii Hucisko, ks. Jana Chmiela, a fundatorem są wierni tej parafii. Na pomniku został umieszczony napis „Największemu...

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Tadeusza CHARCHUT Dyrektora Podkarpackiego...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 30 marca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 marca 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 luty 2010r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 luty 2010r Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 85 ust. 3 Ustawy...

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Harasiuki, dnia 2010-02-12 RRG.IV.7624/4/09 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Wójt Gminy...

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Harasiuki, dnia 2010-01-28 RRG.IV.7624/4/09 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie w dniu 19 stycznia 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-277/09/is,...