Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

"Wieś czy globalna wioska?"

Szanowni Państwo, Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności....

ROZPOCZĘCIE NABORU W RAMACH PROJEKTU „W KIERUNKU ZATRUDNIENIA”

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt „W kierunku zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia...