Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu systemowego zaplanowanego do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r., Nr 227, poz.1658) Wójt Gminy Harasiuki ogłasza otwarty nabór partnerów z sektora organizacji pozarządowych w celu wspólnego przygotowania, a w przypadku pozyskania dotacji także realizacji projektu polegającego...

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Harasiuki informuje Wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. II termin składania wniosków od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. Faktury stanowiące dowód zakupu obejmują okres od 1 lutego 2013 r do 31 lipca...

Warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

W związku z podpisaniem dnia 12 lipca 2013 roku uchwały nr 125/2013 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów...