Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do udziału w sondażu.

Szanowni Państwo. W związku z podjęciem przez Gminę Harasiuki prac nad Strategią Rozwoju Gminy na lata 2015 - 2025 , prosi się mieszkańców gminy o wzięcie udziału w ankiecie sondażowej, celem której jest uwzględnienie opinii oraz potrzeb wyrażonych przez mieszkańców w nowej strategii rozwoju. Potrzeba podjęcia...

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Informuję, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą Powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na mocy art....

ROLNICY GMINY HARASIUKI

W związku z pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr ŚR-IV.6333.33.2015 z dnia 16 września 2015 r uprzejmie informuję, że w dniu 9 września 2015r w Dzienniku Ustaw pod poz. 1346 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015r, w którym w § 13c określone zostały zasady udzielania...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...