Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE NA XXV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXIV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Uchwalenie budżetu gminy Harasiuki...

ZAPROSZENIE NA XXIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu28 październik 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja o osiągnięciach...

ZAPROSZENIE NA XXII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 16 września 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXI Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXI SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 2 września 2016r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Naprawczego Gminy Harasiuki. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XX SESJA NADZWYCZAJNA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 8 lipca 2016r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Harasiuki. 3. Przedyskutowanie i podjęcie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI

OGŁOSZENIE Gmina Harasiuki jest w trakcie opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Harasiuki” Konieczność opracowania planu wynika z potrzeby ubiegania się o środki finansowe w ramach perspektywy 2014 – 2020 na realizacje zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii. W związku z tym uprzejmie informuję,...

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XIX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu17 czerwca 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania...