Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na...

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXXIV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI, XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4....

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie gminy Harasiuki w 2017 roku Na podstawie art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm), w związku z art. 78b ust....

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXXIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 3 listopada 2017r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Harasiukach. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXXII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 16 października 2017r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 3. Przedyskutowanie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. II Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmujące okres od 1 lutego 2017 r do 31 lipca 2017 r. Limit zwrotu podatku...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXXI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący...

ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 14 lipiec 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...