Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Sieraków

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Sieraków, zwołuję

 

ZEBRANIE

 

mieszkańców miejscowości Sieraków uprawnionych do głosowania w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 17.30 w świetlicy w Sierakowie.

Celem zebrania jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sieraków.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w myśl przepisów UCHWAŁY Nr XXXVIII/228/06 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy /Dz. Urz. Woj. Podka. z 2006 r., poz. 1517/.

Jeżeli w pierwszym terminie brak będzie kworum (1/5 uprawnionych do głosowania) do podjęcia prawomocnych rozstrzygnięć, zwołuję II zebranie w tym samym dniu 20 marca 2019 r. na godz. 18.00. Podjęte decyzje będą ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób uprawnionych do głosowania.

 

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof Kiszka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-03-07
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2019 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 268
07 marca 2019 11:46 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2019 11:46 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)