Aktualności

ZAPROSZENIE NA XVI SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI

XVI SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Gminy.

4. Uchwalenie budżetu gminy Harasiuki na rok 2020:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020;

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy Harasiuki na 2020r.;

3)  przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy w Harasiukach;

4)  przedyskutowanie i podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Harasiuki na lata 2020 - 2024.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa.

7. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 16:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Czernik
Ilość wyświetleń: 399
03 grudnia 2019 16:24 (Agnieszka Czernik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)