Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 Listopada 2017r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( j. t. Dz. U. z 2017 r  poz. 1073 )

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 21 listopada 2017 r.  została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego parkowego w miejscowości Harasiuki. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr  110/9 i 110/10 położonych w obrębie miejscowości Harasiuki.

W terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości , w Urzędzie Gminy Harasiuki - Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy.

W tym samym terminie przysługuje  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie . 

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Henryk Bździuch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-11-21
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomir Pintal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 140
21 listopada 2017 14:39 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)