Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego  / t. j. Dz. U z 2017 r.  poz. 1257 z późn. zm. /  oraz art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca  2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2017 r.  poz. 1073 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości 

 

że w dniu 14.05.2018 r.  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.  Przebudowa stacji trafo wraz z nawiązaniami kablowymi sieci n/n do istniejących linii n/n, przebudowa odcinka linii SN 15 kV Rudnik –Biłgoraj  odgałęzienie do stacji trafo Sieraków 3 na działkach  nr 16/2, 148/5, 148/6, 212/2, 212/4, 212/5   położonych w obrębie  miejscowości  Sieraków . 

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Henryk Bździuch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-06-22
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomir Pintal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2018 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 149
22 czerwca 2018 13:17 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)