Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2017 r.  poz. 1073 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości 

 

że w dniu 26.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny na działkach nr 226/1, 227, 228/1, 229/1, 230, 231, 232/1, 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238, 239/1, 240/1, 303/1, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343 i 344 położonych w obrębie miejscowości Krzeszów Górny.

 

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-06-27
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomir Pintal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2018 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 185
29 czerwca 2018 10:22 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)