Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm. ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 7 sierpnia 2019 r. dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Łazory , gmina Harasiuki”

Inwestycja przewidziana  do realizacji na działkach  nr  274, 107/1, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,341, 342, 302, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 261, 1035, 1036, 1042, 1065/1, 1054, 1055, 1053, 1076, 2250/1, 1453/1, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1818, 2333/1, 2333/2, 2331/2, położonych w obrębie miejscowości Łazory.

 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 15°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT GMINY

 / - / Krzysztof KISZKA

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-08-14
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomir Pintal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2019 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 200
14 sierpnia 2019 15:21 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)