Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 14 listopada 2019 r. dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa gmina Harasiuki – na działkach nr ewidencyjny: 184, 186, 188, 190, 192/1, 192/2, 194, 196/1, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222/1, 224, 226/2, 226/3, 226/4, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240/1, 240/2, 242/2, 244, 246, 248, 250, 252/1, 252/2, 254, 256, 258, 260/2, 262/2, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 279, 281, 283, 285/1, 285/2, 287, 289/1, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 319, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 366, 368, 370, 371, 373, 375, 395, 475/1, 1365, 475/3, 475/4, 1365, 1131, 1130, 955, 482, 877, 878, 879, 880, 881/1, 882/1, 883/5, 883/6, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890/1, 890/2, 891, 892, 893/1, 894, 895/5, 895/6, 896/1, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 930, 931/1, 932, 933, 934/1, 934/2, 935/1, 936, 937, 938/1, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 956/1, 958, 959, 961, 962, 964, 966, 967, 1023, 1027, 1028, 1029, 1036, 1040, 1044, 1045, 1049, 1053, 1054, 1058, 1059, 1062, 1063, 1066/1, 1066/2, 1067, 1071, 1072, 1076, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086, 1089, 1090, 1093, 1096, 1097, 1100, 1101, 1102, 1105, 1106/1, 1106/2, 1107, 1110/1, 1110/2, 1111, 1114/2, 1114/3, 1114/4, 1118, 1119, 1122, 1123, 1126, 1127, 1135, 1141, 1143, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1168/2, 1170, 1172, 1174, 1176, 648, 651, 654, 652, 653, 655, 704, 753, 929, 1481, 1833/1, 1840/1 w obrębie Huta Nowa;

 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

WÓJT GMINY

/ - / Krzysztof KISZKA

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-11-15
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomir Pintal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2019 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 356
15 listopada 2019 11:46 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2019 11:46 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2019 11:45 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)