Komunikaty

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 sierpnia 2020 r. o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Stosownie do art. 97a pkt. 1 w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i  782) informuję o zamiarze dokonania podziału nieruchomości na terenie gminy Harasiuki o  nieuregulowanym stanie prawnym działki nr 452 o pow. 21,2005 ha położonej w obrębie Sieraków.

W myśl art. 97a pkt. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w  terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości. Po bezskutecznym upływie terminu 2 miesięcy Wójt może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

Informacja zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Harasiuki i  stronie internetowej BIP www.bip.harasiuki.pl w okresie od dnia 26  sierpnia 2020 r. do 26 października 2020 r.

 

WÓJ GMINY

/-/ Krzysztof KISZKA

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-08-25
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Halina Żurawicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2020 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 92
25 sierpnia 2020 15:20 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 sierpnia 2020 15:20 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)