Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 1086) oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 i 1298) – zawiadamiam, że w dniu 3 września 2020 r . zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego, kablowego w miejscowości Łazory”

przewidzianego do realizacji na działkach nr 98/5, 749/2, 749/8, 749/7, 749/6, 755/1, 755/2, 866, 867, 868/2, 868/1, 869/2, 869/1, 2197 położonych w obrębie Łazory.

Stronom biorącym udział w postępowaniu administracyjnym przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy (art. 73 Kodeksu postepowania administracyjnego). Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 .

 

WÓJT GMINY

/-/ Krzysztof KISZKA

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-03
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksander Jabłoński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2020 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 78
03 września 2020 14:26 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)