Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza dziesiąty przetarg ustny eograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-09-05 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności”, Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004...

Wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej i integracji mieszkańców Gminy Harasiuki poprzez budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie Górnym Harasiuki, dnia 2018.07.13 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro. Zamawiający : Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Krzeszowie Górnym 56A 37 – 413 Harasiuki , zaprasza do złożenia ofert...

Przetarg na lokal użytkowy

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2018-06-26 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Przetarg na lokal użytkowy

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2018-06-26 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GMINA HARASIUKI 37 – 413 Harasiuki 112A Harasiuki, dnia 2018-06-04 RRG.III.2710.3.2018 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap III w miejscowości...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Harasiuki, dnia 2018-05-23 RRG.III.2710.2.2018 I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GMINA HARASIUKI 37 – 413 Harasiuki 112A Harasiuki, dnia 2018-05-18 RRG.III.2710.2.2018 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „ Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...