Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w procedurze zapytania ofertowego na realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule - zaprojektuj i wybuduj” -  ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE.

Uzasadnienie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione ponieważ  :

  1. cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej wyniosła  88 560,00 zł, natomiast Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierzał  przeznaczyć kwotę 51 660,00 zł.
  2. postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego  objętego nadzorem inwestorskim  zostało unieważnione w dniu 26 lutego 2018 r, w związku z czym dalsze prowadzenie postępowania  stało się bezzasadne.

 

 

Wójt  Gminy

/- / Henryk Bździuch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-28
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2018 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 280
28 lutego 2018 11:25 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lutego 2018 11:24 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)